Χάρτινα point of sale stands

Χάρτινες προωθητικές κατασκευές.

  • Stand δαπέδου
  • Stand πάγκου
  • Stands κρεμαστά
  • Stand concept προβολές παλέτας/νησίδας (θεματικά σκηνικά)