ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Stand Art. Πιστεύουμε ότι η αειφόρος ανάπτυξη μιας επιχείρησης οδηγεί στην πρόοδο και την ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας. Με το βλέμμα στραμμένο στο παρόν, αλλά και στο μέλλον, υιοθετούμε υπεύθυνες πρακτικές και εφαρμόζουμε ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, σε κάθε μας δραστηριότητα, υποστηρίζοντας ένα βιώσιμο αύριο για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Με όραμα, στρατηγική και συνέπεια, στοχεύουμε:

>> Στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας

>>> Την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων μας

>>>>> Τη διασφάλιση των φυσικών πόρων του πλανήτη

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολιτική Ποιότητας

Στη Stand Art λειτουργούμε με γνώμονα τη βιώσιμη οικονομία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Βασικός μας στόχος είναι η ικανοποίηση των πελατών μας, βελτιώνοντας διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ενώ συγχρόνως φροντίζουμε να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και ενημερωνόμαστε για την ανάπτυξη του κλάδου μας.

Δεν είναι τυχαίο που λάβαμε το Silver Award από την EcoVadis για τις επιχειρηματικές πρακτικές που ακολουθούμε στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του παγκόσμιου φορέα, η εταιρεία μας συγκαταλέγεται στο 25% των καλύτερων εταιρειών του κλάδου των διαφημιστικών κατασκευών.

Προμηθευτές

Παρέχουμε αξιόπιστες, σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις και ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Για να το πετύχουμε, επιλέγουμε προμηθευτές με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές αξίες και αρχές, ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα ποιότητας, δεοντολογίας, υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι κατασκευές μας, πάντα ασφαλείς και υψηλής ποιότητας, κάνουν τη διαφορά και δίνουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα.

Διαφάνεια

Ακολουθούμε συγκεκριμένο Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και εφαρμόζουμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη διαφθορά και τη δωροδοκία. Λειτουργώντας με επαγγελματισμό, νομιμότητα και ακεραιότητα, σε όλες τις επαγγελματικές μας συναλλαγές, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε υψηλά επίπεδα ηθικής, προστατεύοντας τη φήμη μας.

Υγεία και Ασφάλεια

Η προάσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας όλων των εργαζόμενων, συνεργατών και πελατών της Stand Art αποτελεί για εμάς βασική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Γνωρίζοντας τη σημασία της για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας, εφαρμόζουμε το ειδικό Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευόμαστε για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και συμμορφωνόμαστε με τον κανονισμό 679/2016, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια. Εφαρμόζουμε την αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας, διασφαλίζοντας τις πληροφορίες και τα δεδομένα της εταιρείας, των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι είναι ο νο1 παράγοντας που μας οδηγεί στη βιώσιμη ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό, φροντίζουμε να δημιουργούμε ένα ασφαλές και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον, για όλους, που σέβεται τη διαφορετικότητα. Σύμφωνα με την εργασιακή μας κουλτούρα, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και θρησκείας.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΗΜΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας. Κάθε χρόνο, μέσω φιλανθρωπικών δωρεών και ουσιαστικής υποστήριξης, υλοποιούμε ποικίλες δράσεις, σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και ιδρύματα, στηρίζοντας την κοινωνία και ειδικότερα τα παιδιά και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ενδεικτικά οι δράσεις στις οποίες έχουμε συμμετάσχει είναι:

  • Κιβωτός του Κόσμου
  • Χαμόγελο του Παιδιού

Συνεργαζόμαστε με την τοπική κοινωνία και συμμετέχουμε σε δράσεις, με στόχο την εκπαιδευτική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής γύρω από τις εγκαταστάσεις μας. Παράλληλα, συμμετέχουμε στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ενωμένων Εθνών και υποστηρίζουμε την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος, στη Stand Art συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

Φροντίζουμε να βελτιώνουμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και να υλοποιούμε δράσεις που βασίζονται στην αρχή της πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2019.

Βιώσιμη πολιτική προμηθειών

Στη Stand Art, η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των προϊόντων μας είναι το χαρτί. Γι’ αυτό, επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τους προμηθευτές μας. Ακολουθούμε ορθές πρακτικές που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δασικών πόρων του πλανήτη και δεσμευόμαστε να γνωρίζουμε τις πηγές από τις οποίες προμηθευόμαστε τις πρώτες ύλες.

Πιστεύουμε στη διαφάνεια των συνεργασιών μας, στη διασφάλιση της χρήσης πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης δασών και την αποφυγή ανεπιθύμητων πηγών ξυλείας. Αγοράζουμε χαρτί μόνο από πιστοποιημένους προμηθευτές που εφαρμόζουν τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης δασών και διασφαλίζουν βιώσιμες λειτουργίες παραγωγής για εργαζόμενους και περιβάλλον.

Αγορά πρώτης ύλης χαρτιού με πιστοποίηση κατά FSC

Δίνουμε προτεραιότητα στο χαρτί που συλλέγεται από πιστοποιημένα δάση του Forest Stewardship Council (FSC). Η κατά FSC πιστοποίηση του χαρτιού που χρησιμοποιούμε ως πρώτη ύλη, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης. Ακολουθώντας την πρακτική αυτή, προστατεύουμε τα δάση του πλανήτη και στηρίζουμε τις τοπικές κοινότητες.

Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, μελανιών, μπαταριών, toner

Θεωρώντας την ανακύκλωση βασική μας προτεραιότητα, συμμετέχουμε σε προγράμματα ανακύκλωσης, με στόχο την εξοικονόμηση των βασικών υλικών, τα οποία χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, μελανιών, μπαταριών και toner, τοποθετώντας ειδικούς κάδους συλλογής στα γραφεία της εταιρείας, και προωθώντας τους σε εξειδικευμένες εταιρείες ανακύκλωσης.

Ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών

Υιοθετώντας την πρακτική της ηλεκτρονικής αποστολής παραστατικών, εξοικονομούμε χαρτί, νερό και ενεργειακούς πόρους, ενώ σώζουμε και δεκάδες δένδρα. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας του πλανήτη.

WWF

Στηρίζουμε τη WWF Hellas και το έργο της ενάντια στη ρύπανση των ελληνικών θαλασσών και την υπεραλιεία, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε ένα δελφίνι».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μελετήσουμε και να σχεδιάσουμε το επόμενό σας project

KAROUNIS CONTACT-grayed
KAROUNIS CONTACT-grayed

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ

Sales Leader

ARGIROPOULOS CONTACT-grayed
ARGIROPOULOS CONTACT-grayed

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Key Account Manager

TSIAVOU CONTACT-grayed
TSIAVOU CONTACT-grayed

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΒΟΥ

Administration Manager

contact-section